AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe w ramach projektu
„Zakup infrastruktury B+R, szansą na rozwój przedsiębiorstwa Grzegorz Żurawa PPHU Femix export-import” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
(Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka;

Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski)

 

UWAGA!

W WYNIKU POWYŻSZEGO ZAPYTANIA INFORMUJEMY IŻ WYKONAWCA ZOSTAŁ WYŁONIONY !