Rozwój przedsiębiorstwa FEMIX poprzez wdrożenie innowacji

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji mebli. Dzięki nowej technologii, Wnioskodawca dokona dywersyfikacji przedsiębiorstwa oraz zwiększy swoją konkurencyjność.

Wartość projektu: 1 549 931,34 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 260 106,78 PLN